Co8d 3137 är en personvagn med nitad stålkorg, som byggdes 1937 av AB Svenska Maskinverken i Södertälje. Vagnstypen var en av SJ:s vanligaste typer, och den har gått i trafik i hela landet fram till 1980-talets slut.

Vagnen har en inredning bestående av både kupéer och salonger med totalt 86 sittplatser, och den har genomgått mycket få ändringar sedan den byggdes. Vagnen var en 3-klassvagn fram till 1956, sedan "klassades" den upp till 2-klass. Inredningen är idag lite ovanlig eftersom detta är en av de få vagnar som inte fick nackstöd inbyggt på 1960-talet. Vagnen är totalrenoverad, och togs i bruk 2011. Vagnen går som nummer 22 i våra tåg.

Dokument