CF4 3896 Denna lilla personvagn byggdes redan 1901 som tredjeklassvagn för Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ) och fick där heta CF 550.

När NOJ förtatligades av SJ 1946 så bestämde SJ samma höst att vagnen skulle tas in för renovering och ombyggnad. Detta gjordes på SJs verkstad i Malmö och när den kom ut i oktober 1947 så var den ombyggd till kombinerad sitt och resgodsvagn. Vagnen fick då heta CF4 3896. Som sådan tillbringade den sitt liv som konduktörsvagn i lokalgodståg, bland annat på gamla NOJ. Vagnen slopades 1962 och ställdes redan 1963 upp i Hultsfreds hembygdspark tillsammans med ett lok från NOJ. Där stod den till 2009 då den togs bort. Under 2015-2016 har den renoverats av våra ideella vänner i Ängelholm och renoveringen var klar i december 2016. Vagnen ser nu ut som den gjorde efter revisionen 1947 och kan användas i våra extratåg.

Dokument