BC2T 3566 är en liggvagn, men började sitt liv som sittvagn 1944. Liggvagnar blev under 1960-talet ett populärt och billigare alternativ till sovvagnen.

En rad äldre vagnar av typerna A5, AB7, B8, B15 och WL14 byggdes därför 1971-1985 om till liggvagnar. I praktiken var underredet och taken samt i vissa fall vagnssidorna det enda man behöll. Taket höjdes och de fick en helt ny inredning. De första 20 vagnarna byggde SJ själva om på sin verkstad i Örebro medan resten av vagnarna byggdes om av Kalmar Verkstad (KVAB). SJ behöll vagnskorgarna vid ombyggnaden medan KVAB byggde nya vagnssidor. SJ-vagnarna skiljde sig därför utseendemässigt (glesare korrugering som 1940-talsvagnar) mot KVAB-vagnarna (tätare korrugering som 1960-talsvagnar). Varje kupé har sex liggplatser. De mellersta bäddarna kan fällas ner dagtid så att bäddarna längst ner kan användas som soffor. Toalett och tvättrum med handfat finns i båda vagnsändarna.

Vagnarna har använts i princip i alla nattåg i Sverige och på slutet även till Berlin. När vagnen ej används som liggvagn fungerar den alldeles utmärkt som sittvagn. Vagn 3566 är den enda musealt bevarade liggvagnen i Sverige och den lackerades 2014 i sin bruna färg, och den ser nu ut som när den kom ut från Kalmar Verkstad 1975. Vagnen går som nummer 44 i våra tåg.

Dokument