T42 205 är ett dieselelektriskt lok.

SJ började på 1950-talet på allvar att intressera sig för större diesellok. När NOHAB (Nydqvist och Holm AB i Trollhättan) tillsammans med EMD (Electro Motive Divisions i Amerika) lät ett demonstrationslok visas upp i Sverige och Europa 1954 blev SJ intresserat och loket hette G12 7707. 1956 köpet SJ loket och döpte det till T5 105, och så småningom till T42 205. Loket kom att gå hela sin aktiva tid i godståg mellan Boden och Haparanda. Loket ställdes av 1983 och såldes till en Norsk järnvägsförening, varifrån Sveriges Järnvägsmuseum köpte tillbaka loket 2007.

Motorn är en tvåtakts V12:a från GM (General Motors), mod 567C. Loket är urmodern för alla de olika typer av GM-lok som NOHAB låt byggda åt Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Luxemburg och Ungern, varav många fortfarande är i trafik. Loket är kördugligt och används i köruppdrag kring hela Sverige.

Mer läsning