Ra 846 "Rapidloket" i grodperspektiv. Foto: Hans Sjögren, Järnvägsmuseet/SMTM

Ra 846 är ett ellok byggt av NOHAB och ASEA 1955. Inspirerade av Amerikas designade lok, så lät SJ 1955 tillverka två stycken Rapidlok.

Rapidloken fick en helt annan utformning och färg än de tidigare fyrkantiga och bruna elloken, och även hastigheten var en helt annan. Hela 150 km/h kunde de köras i.

SJ hade tanken att med dessa lok prova att börja köra i högre hastigheter, eftersom man på den tiden bara körde i 120 km/h. Rapidloken visade sig fungera bra att snabba och lätta snälltåg och 1961 kom 8 lok till. Vårt lok gick i trafik fram till 80-talets mitt, och sedan togs det om hand av Sveriges Järnvägsmuseum. Loket totalrenoverades inför järnvägens 150-årsjubileum 2006, och då återombyggdes också utseendet så att det nu ser ut som när det var nytt. Loket används idag som dragkraft i årgångståget.

Mer läsning