Foto: Olaf Lindström

Da 888 är ett ellok tillverkat av flera verkstäder tillsammans, 1955. Loktypen ingick i en serie om 93 lok (nummer mellan 790 och 941) som SJ lät beställa på 1950-talet. Fortfarande är enstaka lok i drift hos olika tågoperatörer.

Loktypen är en utveckling av det klassiska D-loket, som var ett ellok som började byggas redan 1925, och man byggde varianter av denna loktyp ända till 70-talets början (Dm3). Loket är avsett för tunga persontåg, eller godståg, och loktypen har använts i hela Sverige.

Det som utmärker denna loktyp är att kraften från två drivmotorer drivs via en blindaxel (ett hjul som inte når ner till rälsen) och vidare genom koppelstänger till tre drivaxlar. Loket är en robust konstruktion som vi faktiskt fick äran att snöröja med vintern 2010-2011 åt Trafikverket. Loket kom till oss på 90-talet, och gör god tjänst i både transporttåg och persontåg. Loket kan multipelkopplas med Da 820 som vi också har. Det innebär att två lok kopplas samman, men det är bara en förare, som kör båda tillsammans, från den första hytten. Lok 888 är utrustat med en stor plog som kallas ”Norrlandsplog” och som var vanlig när loken tjänstgjorde på Malmbanan i person- och godståg där.

Mer läsning