Foto: Magnus Lindman

Da 820 är ett ellok tillverkat av flera verkstäder tillsammans, 1953. Loktypen ingick i en serie om 93 lok (nummer mellan 790 och 941) som SJ lät beställa på 1950-talet. Fortfarande är enstaka lok i drift hos olika tågoperatörer.

Loktypen är en utveckling av det klassiska D-loket, som var ett ellok som började byggas redan 1925, och man byggde varianter av denna loktyp ända till 1970-talets början (Dm3). Loket är avsett för tunga persontåg, eller godståg, och loktypen har använts i hela Sverige.

Det som utmärker denna loktyp är att kraften från två drivmotorer drivs via en blindaxel (ett hjul som inte når ner till rälsen) och vidare genom koppelstänger till tre drivaxlar. Loket kom till oss på 90-talet, och gör god tjänst i både transporttåg och persontåg. Loket kan multipelkopplas med Da 888 som vi också har. Det innebär att två lok kopplas samman, men det är bara en förare, som kör båda tillsammans, från den första hytten.

Mer läsning