Ånglok N 576 med öppna vagnar. Foto: David Feldt, SMTM

SJ var i behov av nya och starkare växellok och skaffade år 1900 åtta st lok av litt N. Dessa var tänkta till tung växling och påskjut på Malmbanan, d.v.s. att knuffa på malmtåg uppför backar.

Loken uppfyllde förväntningarna och totalt kom det bli hela 64 lok köpta. N 576 är ett lok av första serien. 1929 byggdes loket om med överhettad panna och fick litt Na, för att återigen heta N år 1942. Loket blev kvar ända till slutet av ångloksepoken, både som N-lok och som ånglok, och gick i växling i Borås när det pensionerades så sent som 1970.

N-loken är omvittnat starka och personalen tyckte om dem även för deras snabbhet. Loket är en utpräglad växlingsmaskin som hör hemma på en bangård med mycket godsvagnar.

På 1970-talet togs 576 över av Järnvägsmuseum och det var igång 1988 vid Malmbanans 100-årsjubileum. Därefter stod det stilla men under 2017 renoverades loket till körklart skick.

 

anglok_n576-vagnar-gavlec_foto_lennart-malmsten.jpg

Ånglok N 576 med vagnar, Gävle central hösten 2019. Foto: Lennart Malmsten