Vi vill göra dig uppmärksam på några viktiga saker som gäller ombord, för din komfort och vår arbetsmiljö. Våra tåg är gamla så vi ber dig att hjälpa oss i vårt hållbarhetsarbete.

Vi vill göra dig uppmärksam på några viktiga saker som gäller ombord, för din komfort och vår arbetsmiljö. Våra tåg är gamla så vi ber dig att hjälpa oss i vårt hållbarhetsarbete.

Personal

Äldre tåg har inga högtalarsystem men det finns alltid en uniformsklädd tågmästare, idag kallad ombordansvarig, med på tåget. Tågmästaren är den som bestämmer samt ansvarar för säkerheten. Till sin hjälp kan tågmästaren ha flera värdar, som ofta bär en svart väst med Järnvägsmuseets logotyp på ryggen. Välkommen att ta kontakt med personalen om du undrar över något.

Var rädd om tåget!

  • Sätt ej upp fötter med skor på sätet.
  • Undvik att spilla ut kaffe och andra vätskor på säten eller golv med heltäckningsmattor.
  • Var försiktig när du håller kamerautrustning/stativ mot våra fönster, så att de inte spräcks.
  • Om du drar ned ett fönster, låt inte gardinen hänga och fladdra vind för våg – det kan hända att den sliter sig.
  • Om du har tillträde till våra personal- och sovvagnar så råder skoförbud.

Värme

Reglera värmen själv eller be tågpersonalen om hjälp. Tänk på att du och dina medresenärer kan ha olika uppfattning. Våra äldre vagnar har tre lägen:

0: Ingen värme alls – rekommenderas sommartid.
1: Ganska varmt – rekommenderas höst, vinter och vår.
2: Väldigt varmt – används endast vid kall vinter.

Fönster

Flera av våra fönster går att dra ned, men ibland krävs lite kraft. Ett öppet fönster kan vara härligt men ger också drag och kyla, dessutom kommer det in sot när tåget dras av ett ånglok. Därför ber vi dig att ha öppet vid behov samt att komma överens med dina medresenärer. Kom ihåg att stänga efter dig! Är du osäker på hur fönstren öppnas, välkommen att fråga personalen ombord.

Dörrar

Ytterdörrarna är av en gammal konstruktion. Du får själv öppna och stänga, men observera att dörrarna är låsta när tåget rullar. Vi ber dig vänligen att inte öppna några dörrar förrän tåget står stilla, där det finns en plattform samt att personalen har sagt att det är tillåtet att öppna.

Vid stängning ska dörrarna smällas igen med kraft – dörren är ordentligt stängd först när handtaget pekar snett uppåt! Handtag i vågrätt läge är inte stängd på korrekt sätt.

Dörrarna mellan vagnarna består i de flesta fall av skjutdörrar som är både tröga och tunga. De skjuts åt sidan, även här med kraft. Försök att hålla dessa stängda eftersom de skapar oljud i tåget samt drar in smuts och damm i öppet läge.

Anpassning för funktionshindrade

Under 2019 kommer vi projektera en vagn (BFo14 4463) som ska byggas om med rullstolsliftar och anpassas för funktionshindrade, med målet att bygga om vagnen 2020.

Alkohol

Eftersom våra sitt- och serveringsvagnar är klassade som serveringslokal vid alkoholförsäljning, är det inte tillåtet att förtära egen alkohol ombord.

Toaletter

I flera vagnar finns det toaletter av ålderdomlig typ. Det innebär att man gör sina behov på spåret. Vi ber er därför att inte göra era behov när tåget står stilla. Några vagnar har modernare vakuumtoaletter som går att använda även när tåget står stilla.
De äldre toaletterna har en vattenkran ovanför handfatet. Detta är draget åt sidan när den är stängd. När man vrider fram den över handfatet öppnas den. Vi ber dig att vrida tillbaka den när du tvättat händerna, så att inte vattentanken töms.

Brandsläckare

I vagnen finns normalt en brandsläckare i varje ände.

Nödbroms

Tåget har nödbromsar. Om du drar i den så stannar tåget, men observera att det finns platser som är mycket olämpliga att stanna vid. Det kan vara en uppförsbacke som gör att tåget har svårt att komma igång igen, det kan vara nedfällda bommar framför tåget och sist men inte minst kan tågets alla hjul skadas av en nödbroms, med mycket stora belopp för reparation som följd. Därför är bäst att kalla på personalens uppmärksamhet om det inte är verklig fara. Personalen i sin tur påkallar förarens uppmärksamhet över radio och föraren kan stanna på en lämplig plats.

När tåget stannar

Vi ber dig att inte öppna några dörrar eller stiga av när tåget stannar, såvida inte personalen gett sitt medgivande. Du får inte heller öppna dörrar "bara för att röka". Varje dörr som öppnats måste kontrolleras av vår personal, så detta kan orsaka en försening vid ett tågmöte.

På vissa platser där vi stannar, finns det ingen plattform. Vi brukar då erbjuda på- och avstigning med hjälp av en pall, men var försiktig när du använder den.

Vid eventuell olycka

Om olyckan är framme så ber vi dig att sitta kvar på din plats, undantag för exempelvis brand eller kollision. Personalen kommer att ge information om läget snarast möjligt. Det är väldigt viktigt att alla resenärer förstår att trafik kan ske på intilliggande spår och det kan finnas spänningsförande kontaktledningar som har ramlat ned. En kontaktledning är ofarlig först när räddningstjänsten eller en spårentreprenör har arbetsjordat den. Det räcker alltså inte med att den är spänningslös. Invänta därför besked.