Järnvägsmuseet har beslutat att ställa in den tågtrafik som var tänkt att genomföras under början av 2021, med anledning av situationen med Covid 19 som påverkar verksamheten starkt. Vi beklagar detta och följer utvecklingen av pandemin, samt planerar istället vidare för resor senare under 2021.