Järnvägsmuseet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) som är en statlig myndighet under kulturdepartementet, med uppdrag att hålla det maritima och transporthistoriska kulturarvet levande och öka kunskapen om det.

 

Genom att visa och vårda våra museisamlingar, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom vårt ämnesområde medverkar vi till att det maritima och transporthistoriska kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Våra systermuseer

Marinmuseum

Marinmuseum

Till Marinmuseum
Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska

Till Sjöhistoriska

Vrak - Museum of Wrecks

Till Vrak - Museum of Wrecks