Två män sitter vid ett skrivbord och arbetar.

Stationsskrivaren tjänstgjorde på järnvägsstationen. Stationsskrivaren tjänstgjorde under järnvägsstationens högsta befäl, stationsinspektor eller stationsmästare.

Arbetsuppgifterna bestod i olika administrativa kontorsgöromål. När den teoretiska delen av kursen var genomgången skulle den blivande stationskrivarien ha kunskaper bland annat i:

 • engelska språket
 • tyska språket
 • telegrafering
 • stenografi 
 • bokföringföring-och redovisning
 • postgöromål 
 • järnvägsgeografi författningsbestämmelser

Därefter var det dags för den praktiska delen av utbildningen som gjordes på en järnvägsstation. Under en tid av 12 månader (1916-1918 års kurs), dessa 12 månader fördelades enligt nedan:

 • biljett- och resgodstjänst 1 1/2 mån.
 • godsexpeditionstjänst 2 1/2 mån.
 • magasins- och kajtjänst 1 mån.
 • tågtjänst 1/2 mån.
 • växlings- och ställverkstjänst 3 mån.
 • vagntjänst 1/2 mån.
 • stationsinspektorsexpeditionen 2 mån.
 • trafikinspektörs- resp. trafikdirektörsexp. 1 mån.

År 1960 påbörjade Kaisa Gunnarsson (f. Gullberg) en tvåårig stationsskrivarekurs. När hon vid genomgången utbildning anställdes blev hon SJ:s och Sveriges första kvinnliga stationsskrivare.