En person som sitter vid ett skrivbord.

Stationsinspektorn var den som bestämde på de större järnvägsstationerna, Stationsinspektorn var järnvägsstationens chef. 

Inom järnvägens värld liksom inom andra verksamheter använder man sig gärna av förkortningar. Stationsinspektor förkortas Stins och det är nog denna benämning som är mer känd för allmänheten.

Stinsens ansvar var att se till att allt inom järnvägsstationens område fungerade. Det gällde allt från signalernas funktion, stationsurets skötsel till ansvar för tåg som ankom och avgick från stationen. Stinsen hade också ansvar för att se till att order och instruktioner som kom från Trafikdirektören meddelades den övriga trafikpersonalen på stationen.

Stins hade befogenhet att delegera ansvar, detta skedde ofta när det gällde tågens ankomst och avgång. Det förekommer att man säger att stinsen vinkade av tågen, det gjorde han, men det var i själva verket oftast en tjänsteman under stinsen som delegerats denna syssla.