Ett lokstall där det står människor framför ånglok.
Bild: Lokstall i Katrineholm ca 1905

Lokstall eller lokstation är den byggnad för underhåll av och förvaringsplats för lok. I anslutning till lokstationen fanns ytterligare ett antal byggnader för verksamheten.

Här fanns vattentorn och vattenkastare även kallad vattenhäst. Vattentornen byggdes först En stor lokstation kunde även ha verkstäder av olika slag, maskinverkstad, smedja, kopparslagareverkstad, gjuteri, vagnverkstad, målareverkstad, snickareverkstad och tubreparationsverkstad. I anslutning till lokstallet fanns också en plats där man förvarade kolet till ångloken, en s.k. kolgivningsbrygga. I lokstallet fanns möjlighet att utföra reparationer under loket i inspektionsgravarna.

Lokstationerna byggdes enligt två olika modeller, dels som parallellstall, dels som rundstall eller cirkelstall. Parallellstallen byggdes med spåren sida vid sida ut från stallbyggnaden, med eller utan vändskiva. Rundstallen var byggda i halvcirkel runt en vändskiva.