Uaai är en sexaxlig specialvagn för transport av skrymmande och tunga föremål. Vagnen används av Järnvägsmuseet för egna transporter.