Järnvägsmuseet har tre vagnar av H-typ i trafik: Hbis, Hbins, och Hbillns. Gemensamt för dem är att det via skjutdörrar går att öppna hela vagnssidan. Vagnarna används av Järnvägsmuseet för egna transporter.