Res är en öppen vagn som är längre än Oms-vagnen, men som har samma funktion med slätt golv, stolpar och lämmar. Vagnen används av Järnvägsmuseet för egna transporter.