Oms är en öppen vagn som kan antingen lastas på slätt flak, eller få uppfällda lämmar. Vagnen används av Järnvägsmuseet för egna transporter.