Den beställdes både av SJ och privata järnvägsbolag på 1930- och 40-talen och drygt 3400 byggdes och gick i trafik ända in på 1980-talet. Just den här vagnen byggdes om med gaveldörrar och med cykelkrokar för cykeltransporter och fick då littera Giu.

Idag används den främst för transport av barnvagnar i våra extratåg, eller uppställd vid Fiskeby godsmagasin för att visa hur styckegods hanterades.