Vagntypen F1 fanns i många varianter och totalt byggdes minst 300 vagnar av denna typ. Det var egentligen en helt vanlig godsfinka som försetts med en konduktörskupé och broms.

Konduktören får ljus från acetylengas och värme från ångloket. Vagnarna användes i hela Sverige och kom att rulla ända in på 1960-talet, bland annat i pendeltågen i Stockholm.

Begreppsförklaring

F1 är en beteckning (littera på jvg-språk) på vagnstypen och betyder:
F = Resgodsvagn
1 = Modell 1 i ”F-familjen”
25074 är vagnens individnummer  

Tillverkad

Kockums 1899  

Längd

9,8 meter

Vikt

9,4 ton

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet 90 km/h

Lastar

8 ton