Ett av de viktigaste besluten vad gäller järnvägen i Sverige är att dela på SJ i en del som skulle sköta trafiken (”Nya SJ”) och en del som skulle sköta infrastrukturen - Banverket. Det innebär att ekonomiska medel från staten riktades till infrastrukturen och skötande, underhållande och byggande av nya banor, dvs Banverket.

SJ har fortsatt en något för stor kostym och man börjar styra företaget mot en kärnverksamhet – att bara köra tåg. Annan verksamhet knoppades av succesivt under 1990talet för att slutligen 2001 bli ett statligt aktiebolag: SJ AB. Det skapas också en ren godsenhet som bara kör gods: Green Cargo AB.