Järnvägen i Sverige har sin absolut största utbredning 1938 med 16 886 km. I riksdagen tas 1939 beslut om allmänt förstatligande av de enskilda järnvägarna (på frivillig grund).

1939 är 8 046 km statliga banor (SJ plus de tidigare förstatligande järnvägarna) och 8 711 km enskilda.

Efter att den stora vågen av förstatligande är över 1949 är 14 782 km statliga och 1 875 km enskilda. Detta skapar i stort sett ett monopol för SJ på järnvägssidan.