Riksdagen beslutade i maj 1878 att gemensam borglig tid skulle införas i Sverige efter årsskiftet. Man valde att lägga sig ”mitt emellan” Stockholm och Göteborg, dvs på 12 minuter. Det gjorde att vi var först i världen att införa gemensam tid för hela landet.