S1 3607 är från början en 2-klassvagn som byggdes 1945 som litt Bo5b. Vagnen blev 1956 1-klassvagn med litt Ao15b men fick tidigt en liten bar för att användas ibland annat "Dollartåget" på 1950-talet.

Troligen byggdes vagnen om mer rejält redan 1964 med en mer fast bar och från 1973 blev den ännu mer rejält ombyggd som konferensvagn och den hade sedan litt S1. SJ använde vagnen sedan många år i sina specialresor och på 90-talet fick den sitt nuvarande utseende på insidan. Vagnen har en lång bardisk samt en öppen golvyta som kan användas på önskat sätt. Vagnen är trafikduglig, men står inför en större interiör upprustning som innebär att vi ska bygga en snyggare bardisk som mer passar vagnens 50-talskaraktär, samt en fast och mer järnvägsmässig sittinredning i den öppna ytan. Vagnen används idag som bas för fikaservering på större resor, och det är detta koncept vi vill utveckla. Eftersom vagnen har ett igensatt fönster och är en specialvagn så är den på utsidan märkt som just S1 och får representera en 70-talsvagn. Namnet "Sahlins vagn" kommer från Mauritz Sahlin som var SJs generaldirektör 1904-1908. SJ döpte sina specialvagnar efter sina generaldirektörer på 80-talet.