Godsfinka av vanlig typ.

Vagnen beställdes både av SJ och privata järnvägsbolag på 1930- och 40-talet. Idag använder vi den som resgodsvagn i våra extratåg, när behov uppstår.

Dokument