Denna lilla söta resgodsvagn byggdes redan 1899.

Typen F1 fanns i många varianter och totalt byggdes minst 300 vagnar av denna typ. Vagnen var egentligen en helt vanlig godsfinka som försetts med en konduktörskupé och broms. Konduktören får ljus från en acetylengasflaska och värme från ångloket. Vagnarna användes i hela Sverige och kom att rulla ända in på 60-talet, bland annat i pendeltågen i Stockholm.

Dokument