Co8cs 3200 är en personvagn med nitad stålkorg, som byggdes av Allmänna Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1938.

Detta är en 2-klassvagn med både kupéer och salonger med 54 sittplatser, men vagnen har också ett mindre caféutrymme i ena änden, med 24 sittplatser. Vagnarna användes dels i snälltåg på stambanorna, som komplement till den restaurangvagn som fanns med i tågen. I restaurangen kunde man då bara äta vid sittningar, medan det fanns ett lättare sortiment som man kunde spontanköpa, i cafévagnen. Cafévagnarna gick också med i andra, mindre viktiga tåg, där det fanns ett serveringsbehov. Vagnen var en 3-klassvagn fram till 1956, sedan "klassades" den upp till 2-klass. Vagn 3200 totalrenoverades 1998. Vagnen går som nummer 21 i våra tåg.

Dokument