ABo6c 2971 Denna vagn har en mycket intressant historia eftersom den är byggd så tidigt som 1926.

Vagnen är en kombinerad 1 och 2-klassvagn och går som nummer 31 i våra tåg.