Z67 är en dieseldriven lokomotor, och med det menas att den är till för växling och har max 300 hk.

SJ köpte i mitten av 50-talet in tre lokomotortyper som hette Z61 (Kockums), Z62 (Hägglunds & söner) och Z63 (Nohab). I slutet av 70-talet beslöt SJ för att ge dessa tre typer en gemensam littera Z67 och modernisera alla 31 med samma motor, dieselhydrauliska kraftöverföring och effekt, även om själva utseendet skilde sig åt. Under SJ-tiden användes loken främst i norra Sverige och många hamnade hos Banverket. Z62 375 byggdes om av Gmiender 1978 och den fick då ny identitet som Z67 630. Lokomotorn används ofta i växlingen i Gävle och har återfått sin färg och märkning som den hade under 80-talet.

Mer läsning