Foto: Ulrik Martinusen

SJ önskade modernisera sin ellokspark och resultatet kom i form av Rc-loken. Rc-loken var något helt annat än de gamla D-loken.

Boggilok, med tyristordrift och rejäl motorstyrka. Man kunde köra både gods och persontrafik, och hastigheten kom upp ett snäpp. Totalt kom SJ att köpa hela 366 lok fram till 1988 och det har funnit en hel del varianter genom åren: Rc1, Rc2, Rc3, Rc4, Rc5, Rc6, Rc7 och Rm.

Värt att notera att 360 Rc samt 6 Rm är byggda för SJ, men fler lok har byggts för export till RAI, NSB, ÖBB, Amtrak, MARC, NJT och SEPTA.

Rc1 1007 var det första Rc-loket och loket var på slutet växellok åt Green Cargo i Borlänge men köptes av oss i december 2014. Under 2015 byggdes loket om och lackerades så att den nu ser ut som efter en revision 1978.

Mer läsning