Foto: Anders Jansson

Ångloket Ka 692 byggdes redan 1901 som Vagn & Maskinfabriken i Faluns, förstbyggda lok. Loket hade då litt Kd2 och det byggdes hela 139 lok av denna typ. Det gjorde att detta en gång var Sveriges vanligaste ånglokstyp.

Loken var godstågslok som byggdes för att dra godståg på de flesta av SJ:s dåvarande linjer. Lok 692 fick genom åren heta Kd2-Kd-Ka-K och till sist KA år 1947. Under dessa åren hann loket få en annan panna, en treaxlig tender istället för den ursprungliga tvåaxliga, samt tryckluftsbroms.

Loket blev beredskapslok 1957 och kom att räddas som museilok redan 1965 då det ställdes upp utanför huset det byggdes, i Falun. 1969 hamnade det på ett järnvägsmuseum i Linköping till år 2000 då det togs över av oss. Loket befann sig sedan i många år i Grängesberg där en teknisk renovering gjordes. Under 2013 blev loket klart efter renovering i Ängelholm. Vi har valt att renovera loket i det skick det hade som Ka 692 på 1930-talet. Loket finns i Gävle.