Foto: Sigfried Nörenberg

B 1316 är ett ånglok som är byggt av Motala Verkstad 1917. Det ingick i en serie om totalt 96 lok som SJ köpte genom åren.

Loktypen var tänkt att användas i tunga snälltåg och snabba godståg. Med sin pampiga framtoning (bakåtlutande cylindrar, vindklyvarhytt och spetsigt sotskåp) så blev det en snygg, snabb och populär loktyp. Loken är tvåcylindriga och driver på tre drivaxlar. Loket har höga drivhjul för att kunna köra i dåtidens höga hastigheter.

B-loken användes länge i trafik, och 1316 gick vad vi vet sista gången på allvar vårvintern 1966 mellan Alvesta och Karlskorna i snälltåg. Loket är ombyggt för oljeledning, vilket gör att det inte kan tända på naturen när det är torrt ute. Loket är ganska lätt att frakta till olika platser i Sverige, för uppdrag.