Järnvägsmuseet har för tillfället insamlingsstopp eftersom personalen arbetar för fullt med museets nya basutställning. För närvarande har vi därför tyvärr inte tid och möjlighet att ta emot gåvor.

Insamlingsstoppet gäller tills Järnvägsmuseet öppnar igen.

Mer om insamling och utlån

För mer information om insamling, utlån och kontatkuppgifter, se myndighetens webbplats.

Kontakt

Kontakta registrator för förfrågan om föremålslån.

E-post: registrator@smtm.se