Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur jarnvagsmuseet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll och teknik som inte är tillgängligt nedan för mer information

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från jarnvagsmuseet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på e-post eller telefon. Svarstiden är normalt en vecka.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 026-455 14 50

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

SMTM strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret för att rapportera brister. Det går också bra att kontakta oss på e-post eller telefon. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Pdf-dokument 

Innehåll som finns på webbplatsen i form av pdf-dokument är inte fullt tillgängligt då pdf-dokumenten på webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Åtgärd: Planerad åtgärd är att byta ut befintliga pdf-dokument till pdf-dokument som är skapade på korrekt sätt för att uppfylla tillgänglighetskraven. Arbetet kommer genomföras under 2022.

Videoinspelningar

Alternativ representation till videoinspelningar saknas

Videoinspelningar på webbplatsen publicerade före 23 september saknar alternativ representation och är därmed inte tillgängliga för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som publiceras före 22 september kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ. De videoinspelningar som publiceras på jarnvagsmuseet.se efter 23 september kommer förses med alternativ representation i form av publicerat textmanus och/eller transkribering.

Syntolkning saknas

De videoinspelningar som finns publicerade på webbplatsen och i Järnvägsmuseets sociala kanaler saknar syntolkning och är därmed inte tillgängliga för icke-seende användare.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Direktsändningar är inte textade

Videoinspelningar som direktsänts i Järnvägsmuseets sociala kanaler (facebook, youtube och instagram) saknar textning och är därmed inte tillgängliga för användare som inta kan uppfatta eller har svårt att förstå ljud. Detta gäller även direktsändningar som varit publicerade i mer än 14 dagar.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Biljettköp till Järnvägsmuseets tågresor

Till Järnvägsmuseets tågresor säljs biljetter via den externa tjänsten Nortic. Köp av biljetter via Nortics biljettjänst går inte att manövrera enbart med tangentbordet. Möjlighet finns därför att ringa eller mejla för att köpa biljetter till evenemang för de användare som inte kan använda biljettköpstjänsten.

Kontakt till bokningen:

Telefon: 026-455 1470 (måndag-fredag klockan 10-12 samt 13-15)
E-post: jarnvagsmuseet@smtm.se

Övrigt

Under 2022 kommer mindre omfattande brister åtgärdas:

 • Vissa rubriker saknar korrekt hierarkisk ordning.
 • Flera länkar, knappar, ikoner och bilder saknar textalternativ. De visuella element som inte medför något informativt kommer att döljas för skärmläsare.
 • I faktarutan på sidan för kalenderhändelse förekommer text som tolkas som rubriker, men de saknar rubriktaggar.
 • Det finns bristande tillgänglighet i formulär:
  Vissa fält saknar fältetikett.
  Fel och felmeddelanden hanteras inte på rätt sätt.
  Checkbox i pressrummet saknar semantik i koden.
  Felmeddelanden saknar tydliga beskrivningar av fel.
  Några komponenter går inte att nå med tangentbordet.
 • Den visuella ordningen i mobilvy stämmer inte överens med tabb- och uppläsningsordningen mellan sidomenyn och inläggen på bloggsidorna.

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2022.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.
 • Textning av direktsändningar som publiceras i sociala kanaler. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att texta videoinspelningar som direktsänds i sociala kanaler och efter direktsändning ligger kvar i de sociala flödena i mer än 14 dagar.

Så testar vi webbplatsen

SMTM och upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjorde 2019 en självskattning av tillgängligheten på www.jarnvagsmuseet.se. Arbetet utgick från de checklistor som tillhandahålls av DIGG på www.webbriktlinjer.se. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att www.jarnvagsmuseet.se ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sedan dess har nya rutiner skapats för att säkerställa att www.jarnvagsmuseet.se håller en hög tillgänglighet.

Exempelvis uppdateras åtgärdsplanen och den här tillgänglighetsredogörelsen minst en gång per år utifrån både automatiska och manuella tester. Dessutom har tillgänglighetsriktlinjerna arbetats in i det dagliga arbetet genom integrering i design- och utvecklingsfaserna samt kompletterande testrutiner.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet verkar SMTM internt för att upprätthålla god tillgänglighet på publicerat material. Det görs genom att utbilda redaktörer, granska webbinnehåll samt upprätta åtgärdsplaner och löpande genomföra dem.

Webbplatsen publicerades våren 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 februari 2022.