Ångbåtsbryggan i Rättvik sedd från järnvägsstationen

Classic Car week i Rättvik torde vara Sveriges största veteranbilsarrangemang. Cruisa till CCW med Järnvägsmuseet och 72 ton mullrande amerikanska muskler, torsdag 2 augusti!

Tåget dras av de tunga loken T41 204 och T42 205, sträckan Gävle-Rättvik och körs av Järnvägsmuseet (JVM) i samarbete med museiföreningen Gefle-Dala Järnväg (MfGDJ). Samtliga biljetter säljs av MfGDJ.