Ångbåtsbryggan i Rättvik sedd från järnvägsstationen

Genom ett samarbete med museiföreningen mfGDJ kör vi till Classic Car Week – ett av Sveriges största veteranbilsarrangemang. Med 72 ton mullrande amerikanska muskler, historiska vagnar, matservering, cafévagn och livemusik ombord blir det ett oförglömligt evenemang!

Tåget dras av de tunga loken T41 204 och T42 205, sträckan Gävle-Rättvik och körs av Järnvägsmuseet (JVM) i samarbete med museiföreningen Gefle-Dala Järnväg (MfGDJ). Samtliga biljetter säljs av MfGDJ.

Underhållning ombord i cafévagnen med Linda Gail Lewis (USA).

Välkommen att boka plats via MfGJD:s hemsida: