En person kastar med hjälp av en spade in kol i fyrboxen, lokets eldstad.

Lokeldaren stod under lokförarens befäl när det gällde allt som rörde lokets skötsel och handhavandet i allmänhet.

Eldaren skulle på lokförarens anmodan utföra allt det arbete som skulle göras för att få loket i ordning inför tjänstgöringen. Det arbete som skulle göras var bl.a. skötsel av ångpannan, intagning av vatten, påfyllning av kol, rengöring och smörjning, putsning av lyktor med mer.

Under den tid som loket var igång skulle eldaren se till att rätt mängd kol hela tiden fanns i fyrboxen. Det var viktigt att eldaren hade kännedom om banan för att vid rätt tidpunkt fylla på med kol, till exempel vid uppförsbackar.

När eldaren inte var upptagen med kolpåfyllning i fyrboxen var eldarens plats vid bromsveven för att vara beredd på eventuell signal för bromsning av loket. Lokföraren och eldaren skulle båda ge akt på signaler som kan komma från banvakter utmed banan eller vid stationerna. Viktigt var att hålla koll på signaler som kunde ges efter att tåget passerat postningställe eller järnvägsstation.

På bilden ser vi en eldare som istället för att skyffla in kol i pannan är på väg att lägga in ett vedträ. Under andra världskriget när det blev brist på kolbyggdes ett antal ånglok om för torveldning eller vedeldning av ångloken.