Järnvägsmuseet har sedan 1998 en restaureringsverksamhet av lok och vagnar, där målsättningen är att bevara och underhålla fordon med kulturhistoriska värden. Vi bedriver även forskning om järnvägens gröna kulturarv – den omfattande planteringsverksamheten vid landets järnvägar som pågick under mer än 100 år. 

Välkommen att ta del av vår dokumentation, filmade föredrag och utgivningar eller sök själv bland det omfattande bildmaterialet på Samlingsportalen.