Rautatiemuseo

Museo on nyt kiini korjaamista varten. Sen ajjan tehhään reisuja historja junala koko maassa ja Junahallissa, missä osia rautatiehistorjan kulttuuriperintöä säilytethään, kokoelmasta saattaa kokea parhaan useassa tilasuuessa aukasemisheen asti mikä on suunniteltu 2024.

Prinssi Augusti on maailman vanhin käyttövalmis lokomotiivi

Rautatiekokoelma on internašunaali huippuluokkaa ja käsittää yli 300 ajoneuvvoa 1800-luvun puolivälistä tähän päivhään asti, niitten seassa Prinssi Augusti, mikä on maailman vanhinkäyttövalmis lokomotiivi. Kokoelmassa on kans esinheitä ja suuri kuvaarkiivi. Museossa tehhään tutkimusta ja entisöiminen antikvaarisilla tavoila, säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi ajoneuvvoja joilla on kulttuurihistoriallisia arvoja.

Historiallinen takasinkatsaus

1900- luvun alussa alkoi esinheitten kokoaminen joita piethiin historiallisesti arvokhaina tulevhaan musehoon. SJ:n laaja osasto Malmön Balttisessa näyttelyssä 1914 pani pohjan Rautatiemuseolle joka aukes vuoen jälkheen useissa huonheissa SJ:n Stockholmin Vaasakaun pääkonttorin yhteyessä.

Lokia ja vaunuja ei saatettu näyttää ennenko 1940-luvun alusta ja silloin yksinkertasessa puuvajassa Tomtebodassa Stockholmin ulkopuolela, mikä oli täyennys Vaasakaun toiminalle. Ei kulunu pitkhään enneko Vaasakaun museoosa panthiin kiini. Yksityiskohtaset mallit skaalassa 1:10 näytethiin 1950- ja 1960 –luvuila Torskaula ja Stockholm C:ssä enneko koko museon siirtokuorma meni Stockholmista Gävhleen uuelheen aukastavaksi sielä 1970. 1985-2017 välilä käytethiin nimeä Ruottin rautatiemuseo. Muutaman vuoen 2000- luvula piethiin museotoimintaa Ängelholmissa kans.

Rautatiemuseota on veetty valtion johola aina alusta asti, rautatie- ja kuljetussektorin monen eri päämiehen puolesta. Tammikuun 1. 2018 Valtion maritima museot virasto vastaa toiminnasta, nyt sen nimen alla jota aina käytethään päivittäisessä puhheessa- Rautatiemuseo.