En av våra godsvagnar.

Kbs är en öppen vagn som är ganska lik Oms, men den har bara låga lämmar. Vagnen används av Järnvägsmuseet för egna transporter.

Dokument