Foto: Henrik Reuterdahl

Under 1930-talet lät SJ beställa ett antal inspektionsdressiner hos Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå. Vår motordressin hette 137 när den levererades, och den fick senare det nummer den har idag, 2907.

Motordressinen 2907 är en inspektionsdressin för SJs banavdelning, byggd precis som den är, av Hilding Carlssons mekaniska verkstad. Många tror att det är en ombyggd bil, men den är byggd helt och hållet av HC, men grillen är en avkortad Ford lastbildgrill årsmodell 1937. Denna typ av bildressin byggdes från 1938 till 1947 och totalt köpte SJ 21 st och privata banor minst 4 till. Just denna beställdes 1943 och levererades i september 1944 och fick då nummer 137, vilket finns ingraverat i kylaren. I samband med omnumrering i början på 1960-talet så fick den nr 2907 och tanken var att nummer under 3000 var på fordon som var på väg att slopas, men just 2907 kom att överleva längst av alla. Den var på 60-talet i Sundsvall, och hamnade till sist i Östersund. Lokala krafter på banområdet tyckte den var synd att skrota och man renoverade den så sent som kring 1980. Då byttes den tidigare 60 hkr Ford V8-motorn ut mot en Volvo B18, och den treväxlade lådan blev ersatt av en fyrväxlad. Den blev sedan kvar i Östersund, ömt vårdad ända fram till 2011 då den blev museiföremål och skänktes från Infranord till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. SJVM har också nummer 122 i samlingarna, och den har kvar den gamla drivlinan.

Motordressinen körs från baksätet, och den som ska inspektera banan sitter fram. Dressinen är godkänd som småfordon i spärrfärd och växling med en största tillåtna hastighet av 70 km/h, och kan vändas med hjälp av en domkraft som man handpumpar ned mitt under dressinen, och sedan vrider man runt dressinen för hand.