Ett gammalt foto där ånglok står uppställda framför ett lokstall.

I Järnvägsmuseets samlingar finns ett stort antal konserverade fordon i autentiskt skick. Samlingen håller internationell toppklass och består av över 300 fordon från mitten 1800-talet till idag, däribland Prins August som är det äldsta, driftklara lokomotivet i världen.

De fordon som används i resor med våra historiska tåg hittar du under Våra tåg. En heltäckande fordonsbok med förteckning över våra ånglok, motorlok, ellok, rälsbussar, dressiner och vagnar är också under produktion.