Järnvägsmuseets referensbibliotek består av många böcker inom ämnet järnvägshistoria.

Järnvägsmuseets samling av böcker är den främsta i Sverige inom ämnet järnvägshistoria. 

Vi har även samlat på oss en del utländsk järnvägslitteratur, särskilt från Norden. I biblioteksdatabasen kan du söka den litteratur som du är intresserad av. I vårt referensbibliotek finns också tidtabeller från år 1867 och framåt. Vi har även arvodesstater med SJ:s anställda mellan åren 1869-1951 och statistikuppgifter från järnvägens början och framåt. En stor samling tidskrifter med järnvägsanknytning är tillgängliga i biblioteket och tidskrifter av äldre årgångar är magasinerade.