Järnvägsmuseets referensbibliotek består av många böcker inom ämnet järnvägshistoria.

Järnvägsmuseets samling av böcker är den främsta i Sverige inom ämnet järnvägshistoria. Vänligen notera att vi är ett referensbibliotek (just nu stängt p.g.a. renovering av museet) och därför görs inga utlån från biblioteket. 

Vi har även samlat på oss en del utländsk järnvägslitteratur, särskilt från Norden. I biblioteksdatabasen kan du söka den litteratur som du är intresserad av. I vårt referensbibliotek finns också tidtabeller från år 1867 och framåt. Vi har även arvodesstater med SJ:s anställda mellan åren 1869-1951 och statistikuppgifter från järnvägens början och framåt. En stor samling tidskrifter med järnvägsanknytning är tillgängliga i biblioteket och tidskrifter av äldre årgångar är magasinerade.