Detalj på en arkivhandling, som en person tagit fram.

Järnvägsmuseets arkiv består av enskilda järnvägars arkiv samt en del personarkiv. Vi har även några föreningars arkiv, däribland Svenska Järnvägsföreningen och Svenska Järnvägarnas arbetsgivareförening.

För den tekniskt intresserade finns olika typer av journaler – exempelvis pann-, reparation- och revisionsjournaler förda över ånglok, motorvagnar, diesellok och ellok. För järnvägsvagnar även vagnsjournaler. Vi har även en stor del av Maskinbyråns ritningar digitaliserade.

Stängt för renovering

Under renovering av Järnvägsmuseet kan vi endast erbjuda reducerad forskarservice, då vår personal inom arkiv, bibliotek och forskarservice är involverade i arbetet med museets nya utställning. Förfrågningar via e-mail har något längre svarstid än normalt, men vi försöker svara inom en vecka.

Beställa ritningskopior

Välkommen att beställa digitala kopior av ritningar ur våra samlingar. Ritningarna hittar du på Digitalt Museum. Ett stort antal av de digitala filerna går att ladda ner direkt.

Beställ ritningar per e-post: registrator@smtm.se

Priser på ritningar

• Digital bild (högupplöst, TIFF, originalstorlek):
200 kronor + 25% moms = 250 kronor

Beställa fotokopior

Fotografier från Järnvägsmuseets fotoarkiv kan kostnadsfritt laddas ner som låg- och högupplösta bildfiler från Digitalt Museum.

Det går även att kostnadsfritt beställa upp till fem högupplösta bildfiler per månad av fotografier i Järnvägsmuseets fotoarkiv. Högupplösta bildfiler kan användas till tryck i högre kvalitet. Vid beställning av fler än fem bildfiler per månad utgår en administrativ avgift, se prislista nedan. Vid publicering av fotografier ska bildkällan (Järnvägsmuseets fotoarkiv) och fotografens namn (om känt) alltid anges, oavsett det gäller lågupplösta eller högupplösta bildfiler.

Beställning av högupplösta bildfiler kan göras via E-post eller via Digitalt Museum,

Beställ bildkopior per e-post: registrator@smtm.se

Prislista för fotografier och föremålsbilder

• Digital bild (300-350 dpi, TIFF, storlek upp till 35 cm bredd):
240 kronor + 25% moms = 300 kronor