Detalj på en arkivhandling, som en person tagit fram.

Järnvägsmuseets arkiv består av enskilda järnvägars arkiv samt en del personarkiv. Vi har även några föreningars arkiv, däribland Svenska Järnvägsföreningen och Svenska Järnvägarnas arbetsgivareförening.

För den tekniskt intresserade finns olika typer av journaler – exempelvis pann-, reparation- och revisionsjournaler förda över ånglok, motorvagnar, diesellok och ellok. För järnvägsvagnar även vagnsjournaler. Vi har även en stor del av Maskinbyråns ritningar digitaliserade.

Stängt för renovering

Under renovering av Järnvägsmuseet kan vi endast erbjuda reducerad forskarservice, då vår personal inom arkiv, bibliotek och forskarservice är involverade i arbetet med museets nya utställning. Förfrågningar via e-mail har något längre svarstid än normalt, men vi försöker svara inom en vecka.