Statliga stödet bidrog till färre uppsägningar

2020-06-20

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), som driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet, lade tidigare i vår ett stort varsel men tack vare bland annat det statliga krisstödet från regeringen har SMTM kunnat minska antalet uppsägningar betydligt. Den ekonomiska krisen kvarstår dock.

– Tack vare det tillfälliga krisstödet från regeringen har vi kunnat göra en ny bedömning av myndighetens framtida ekonomiska situation och minska antalet uppsägningar. Jag är oerhört glad för det samtidigt, som det smärtar att ändå behöva säga upp värdefull kompetens och goda medarbetare. Helst hade jag velat behålla varenda en, säger SMTM:s överintendent Leif Grundberg.

På grund av coronapandemin befinner sig SMTM i en ekonomisk kris då Vasamuseet – som har krav på sig att vara helt intäktsfinansierat – i år förlorar biljettintäkter som motsvarar myndighetens halva budget. SMTM införde därför tidigt ett kraftfullt sparpaket, men situationen var så svår att myndigheten också tvingades lägga ett varsel om 69 tjänster. De nya förutsättningarna har gett SMTM en möjlighet att lägga tillbaka 20 tjänster och därmed säga upp färre medarbetare än befarat. Kompensationen från regeringen gäller bara för 2020, så situationen är fortfarande kritisk och hur den ekonomiska situationen utvecklas kommer bero mycket på hur snabbt turismen och besöksnäringen återhämtar sig.

– Ekonomin kommer att vara väldigt ansträngd en längre tid och vi kommer att behöva fortsätta anpassa oss till en ny verklighet med färre besökare och mindre resurser – och därmed också en lägre ambitionsnivå, säger Leif Grundberg.

Vasamuseet, Sjöhistoriska och Marinmuseum öppnar igen i sommar

Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona kommer att öppna igen i sommar. SMTM har gjort olika anpassningar av verksamheten så att museerna kan välkomna sina besökare på ett ansvarsfullt sätt och vara en trygg arbetsplats för medarbetarna under rådande situation. SMTM fortsätter också att noga följa ansvariga myndigheters rekommendationer och utvecklingen av smittspridningen av coronaviruset. Information om datum med mera kommer att finnas på museernas webbplatser.

– Under de stängda månaderna har våra museer funnit nya sätt att digitalt berätta om vårt kulturarv och det har gett oss användbara lärdomar inför framtiden. Det har också varit mycket uppskattat med alla de besökare som hört av sig och stöttat oss på olika sätt. Nu ser vi fram mot att få öppna våra museibyggnader igen på ett säkert och tryggt sätt, säger Leif Grundberg.

Museernas webbplatser

Marinmuseum: https://www.marinmuseum.se/
Sjöhistoriska museet: https://www.sjohistoriska.se/
Vasamuseet: https://www.vasamuseet.se/
Järnvägsmuseet: https://www.jarnvagsmuseet.se/

 Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) är en statlig myndighet som bevarar, utvecklar och ökar kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Verksamheten ska vidga människors världsbild och vara en angelägenhet för alla i samhället. 

Kontaktinformation

För att komma i kontakt med överintendent Leif Grundberg, kontakta kommunikatör Maria Skuldt, tfn 08-519 558 49, e-post maria.skuldt@smtm.se.

Till toppen