Nordens första ånglok med automatiskt säkerhetssystem

Ånglok B 1429 högupplöst, bild 1, 2020-09-24
Henrik Reuterdahl, Järnvägsmuseet/SMTM

2020-09-30

Det statliga Järnvägsmuseet i Gävle kör historiska tåg på hela det svenska järnvägsnätet. För att kunna fortsätta med det även i framtiden har museet själva försett ett av sina ånglok, tillverkat 1919, med ett automatiskt säkerhetssystem. Detta är första gången någonsin i norden som ett ånglok får ATC, Automatic Train Control.

Järnvägsmuseet har tagit fram de tekniska grunderna och tillsammans med företaget Svensk Tågkraft i Nässjö byggt om ångloket B 1429 så att det automatiskt stannar om det förs fram för snabbt eller närmar sig en stoppsignal. Föraren är den som normalt bromsar men om så inte sker, då griper systemet in.

Systemet ATC har funnits sedan 1980-talet och används av i princip alla tåg på det statliga järnvägsnätet men s.k. museitåg kan få undantag från detta. Undantaget innebär att tåget som snabbast får köra 80 km/h, max 20 mil lång sträcka och att dubbelbemanning behövs. För Järnvägsmuseets del handlar detta arbete också om att skapa sig erfarenhet inför nästa tekniska system som heter ERTMS. Detta system tar bort alla optiska signaler och alla besked om hur man får köra förmedlas istället via en skärm i hytten. Botniabanan har systemet idag och det byggs nu på Malmbanan samt planeras i närtid även för både Södra Stambanan och Västkustbanan. ERTMS är förknippat med mycket stora kostnader men Järnvägsmuseet vill vara beredda och ATC på ånglok är en bit på vägen.

Lyckad provkörning
Den 24 och 26 september provkördes B 1429 med det nyinstallerade ATC-systemet mellan Nässjö och Stockaryd och den kommande helgen ska Järnvägsmuseet köra hem ångloket till Gävle. Allmänheten välkomnas att titta och vinka på färden hemåt, men vi ber er att inte stå för nära spår, och absolut inte korsa eller gå i några spår.

Tidtabell
På lördag 3 oktober kommer tåget gå från Nässjö 10.00 till Hallsberg 15.15 med ångloket dragande, och rättvänt.
På söndag 4 oktober från Hallsberg tidigt på morgonen, och ankomst till Avesta Krylbo 10.22. Ångloket drar tåget, men går backgång, d.v.s. med tendern först. 
I Avesta Krylbo kommer loket att ta vatten vid lokstallet, samt vändas. Avgång 13.00 bekom ett ellok, med ankomst till Gävle 14.49.
För mer detaljer kring denna körning och löpande uppdateringar, hänvisas till Järnvägsmuseet på Facebook.

För mer information, kontakta:
Henrik Reuterdahl, chef för Järnvägsmuseets tågtrafik
Telefon 072-235 2343

Järnvägsmuseet är Sveriges nationella museum för järnvägshistoria. Museet, som ligger i Gävle, är för närvarande stängt för renovering. Järnvägssamlingen håller internationell toppklass och består av över 300 fordon från mitten av 1800-talet till idag, däribland Prins August som är det äldsta, driftklara lokomotivet i världen. I samlingen finns också föremål och ett stort bildarkiv. Vid museet bedrivs forskning och restaurering med antikvariska metoder, för att bevara och underhålla fordon med kulturhistoriska värden. Järnvägsmuseet grundades 1915 och är sedan 1 januari 2018 en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.

Till toppen