Information om Järnvägsmuseets ekonomiska läge

2020-04-08

Järnvägsmuseet påverkas kraftigt av Vasamuseets förlorade intäkter eftersom de tillhör samma organisation. När besökarna uteblir på Vasamuseet på grund av coronaviruset står även Järnvägsmuseet inför både akuta och långvariga ekonomiska problem. Omfattande besparingsåtgärder har redan införts men de räcker inte utan nu förbereds för att varsla personal. Därmed kan Järnvägsmuseets ombyggnad bli ytterligare försenad och som yttersta konsekvens kan stora delar av verksamheten vara i fara. Utan stöd är det till slut ett unikt kulturarv och ett av Gävleregionens starkaste besöksmål som hotas.

Järnvägsmuseet påverkas kraftigt av Vasamuseets förlorade intäkter eftersom de tillhör samma organisation. När besökarna uteblir på Vasamuseet på grund av coronaviruset står även Järnvägsmuseet inför både akuta och långvariga ekonomiska problem. Omfattande besparingsåtgärder har redan införts men de räcker inte utan nu förbereds för att varsla personal. Därmed kan Järnvägsmuseets ombyggnad bli ytterligare försenad och som yttersta konsekvens kan stora delar av verksamheten vara i fara. Utan stöd är det till slut ett unikt kulturarv och ett av Gävleregionens starkaste besöksmål som hotas.

 

 

Järnvägsmuseet, som ligger i Gävle, tillhör den statliga myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, som också driver Vasamuseet, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum. Vasamuseet skiljer sig från de andra genom att vara helt intäktsfinansierat och inte får något anslag från staten. Men det styrs och regleras enligt statliga myndigheters regelverk och har därmed enbart möjligheter att spara ett litet överskott från ett år till nästa. Detta har varit ett fungerade system i många år då Vasamuseet haft stora intäkter men nu tappar myndigheten nästan halva sin budget och läget är mycket kritiskt. Till sommaren 2020 tar de likvida medlen slut.

– Det har varit en stor fördel att höra till en riktig museimyndighet sedan övergången 2018 men just nu måste vi ta tuffa beslut och jag lider med alla inom vår organisation. Situationen drabbar både verksamhet och personal. Bara ett stort stöd snabbt kan rädda oss, säger Järnvägsmuseets chef Robert Sjöö.

Ett omfattande paket med olika besparingsåtgärder har tagits fram inom myndigheten. Alla kostnader som inte är verksamhetskritiska är stoppade. Museet förbereder sig på det värsta, vilket innebär att personal kan behöva varslas och sägas upp.

– Vi har löpande dialog med Kulturdepartementet som känner till vår svåra situation och vi gör förstås allt som står i vår makt för att så få som möjligt ska behöva sluta. Men situationen är så svår att varsel inte går att undvika. Blir det nödvändigt med många uppsägningar kommer det allvarligt att drabba alla museerna inom myndigheten, säger Statens maritima och transporthistoriska museers överintendent Leif Grundberg.

Det ekonomiska stödet brådskar. I förlängningen är det kulturarvet och ett starkt besöksmål som hotas, vilket också påverkar många andra aktörer inom turism- och besöksnäringen i Gävleregionen som redan väntat länge på att ombyggnaden av museet ska komma igång.

För mer information, kontakta:
Robert Sjöö, chef Järnvägsmuseet
Telefon: 070-724 11 88
E-post: robert.sjoo@smtm.se

Till toppen