Första spadtag för Järnvägsmuseets ombyggnation

Järnvägsmuseets lokstall UGJ
Mikael Dunker, Järnvägsmuseet/SMTM

2022-06-23

Trafikverket är fastighetsägare till de lokaler som Järnvägsmuseet i Gävle hyr. Projektet med att bygga om museet skall nu inledas och Trafikverkets utsedda totalentreprenör, Pierre Entreprenad AB, har fått i uppdrag att utföra arbetet. För projektering och projektledning svarar Projektledarbyrån.

Järnvägsmuseet är ett av Sveriges äldsta museer, grundat 1915 i Stockholm och baserat i Gävle sedan 1970. Museet huserar i Ostkustbanans gamla lokstall som nu står inför en omfattande renovering som berör parkeringsytor, mottagningsdel med butik och café, konferenslokaler och sex stycken utställningshallar. Senast utställningen byggdes om var tidigt 90-tal dvs 30 år sedan.

Sedan 1 januari 2018 är Järnvägsmuseet en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer där Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Vrak – Museum of Wrecks ingår.

Pressen inbjuds till ett första spadtag där representanter från Trafikverket, Järnvägsmuseet, Projektledarbyrån och Pierre Entreprenad AB finns på plats för att svara på frågor.

Var och när?
Plats: Järnvägsmuseet, Rälsgatan 1, Gävle
Tid: Tisdag 28 juni kl 10.00

Kontaktpersoner
Conny Jonsson, fastighetschef Trafikverket, telefon 010-123 10 43, conny.jonsson@trafikverket.se
Robert Sjöö, chef Järnvägsmuseet, telefon 070-724 11 88, robert.sjoo@smtm.se

Till toppen