Kjell Åström

Chef Samlingsenheten Transporthistoria

Telefon: 026-455 14 97

Epost: Epost

""

Stefan Carlsson

Tekniker

Telefon: 026-455 1464

Epost: Epost

""

Christina Engström

Intendent

Telefon: 026-455 1461

Epost: Epost

""

Robert Herpai

Intendent

Telefon: 026-455 1462

Epost: Epost

""

Anette Nyqvist

Museiassistent digitalisering

Telefon: 070–216 69 38

Epost: Epost

""

Jan Melander

Tekniker, Kjula

Telefon: 070–367 07 76

Epost: Epost

""

Katarina Sandberg

Intendent

Telefon: 026-455 1468

Epost: Epost

""

Emelie Svensson

Intendent

Telefon: 026-455 1466

Epost: Epost

""

Kristin Thorrud

Intendent, tjänstledig

""

Thom Olofsson

Intendent. Restaurering Fordon/vagnar

Telefon: 026-455 1463

Epost: Epost