Mia Lundstedt

Chef för Museienheten

Telefon: 026-455 1455

Epost: Epost

Helena Skärström

Programansvarig

Telefon: 026-455 1457

Epost: Epost

Marko Kattilakoski

Museipedagog

Telefon: 026-455 1485

Epost: Epost

Olle Andersson

Museivärd

Telefon: 026-455 1456

Epost: Epost

Frida Holmkvist

Ledig t.o.m. 1 april 2019

Peter Iller

Medieproducent och museivärd

Telefon: 026-455 1458

Epost: Epost