Järnvägsmusei Vänner bildades 1985 i samband med Järnvägsmuseidagarna och är en förening som riktar sig till alla som gillar tåg och järnväg, historia, teknik, miljö och samhällsutveckling. Järnvägsmusei Vänners viktigaste inkomstkälla är medlemsavgifterna och föreningen har genom åren bidragit med en rad inköp till Järnvägsmuseet.

Järnvägsmusei Vänner hjälper museet i arbetet med att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna. Du kan vara aktiv eller stödjande medlem, genom att exempelvis delta i renovering av olika järnvägsobjekt, guidningar och funktionärsskap. Föreningen har också en sektion som heter Gävle modelljärnväg, där medlemmar bygger modelljärnväg i skala H0.

Medlemskap – detta ingår

  • Järnvägsmuseets årsbok SPÅR, inbunden, minst 144 sidor.
  • Medlemstidningen Sidospår, 4 nummer/år.
  • 10% rabatt i Järnvägsmuseets butik.
  • Fri entré till Järnvägsmuseet och evenemang.
  • Fri entré till järnvägsmuseerna i Norden.
  • Fri entré till Järnvägens Museum Ängelholm.
  • Möjlighet att delta i föreningens resor och arrangemang.

Avgifter

För 2020 är medlemsavgiften 495 kronor och 50 kronor för familjemedlem. Ungdomar t.o.m. 20 år betalar 100 kr och har samma medlemsförmåner som vuxna.
Betalning sker till BG 5777-5561 eller med SWISH till 123 219 4926. Ange i meddelandefältet: Ny medlem, så kontaktar vi dig på det telefonnummer som du har angett.

Är du bosatt utanför Norden tillkommer en avgift på 100 kr för att täcka porto vid utskick av årsboken Spår. Vid betalning från utlandet, använd Bank account: IBAN SE21 8000 0810 3498 3986 2324. BIC:SWEDSESS

Kontakt

Järnvägsmusei vänner
Box 407, 801 05 Gävle
E-post: info@jvmv.se

Ordförande Ove Häger

E-post: ordforande@jvmv.se

Sekreterare Thomas Gustafsson

E-post: sekreterare@jvmv.se

Medlemsregister, adressändring etc.

E-post: medlem@jvmv.se

Försäljningsavdelning

E-post: butiken@jvmv.se

 

Foto: Ove Häger